CÔNG TY BẮT NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VÀO CÁC DỊP NGHỈ LỄ, TẾT SẼ BỊ XỬ PHẠT

      Vào những dịp lễ, tết các ngày nghỉ luôn là khoảng thời gian mỗi người lao động đi làm mong mỏi nhất vì được thư giãn sau những ngày làm dài hay những người con xa quê có thể về thăm gia đình. Nhưng một số công ty bắt ép người lao động làm thêm để tăng doanh thu. Vì ngại sẽ bị đuổi việc hay trách phạt người lao động sẽ giữ im lặng mà đi làm vào các ngày lễ, tết như bình thường. Nhưng hành vi này là hành vi phạm pháp luật, đừng ngại lên tiếng vì lợi ích của bản thân mình.

1.Quy định về ngày nghỉ.

Một số ngày nghỉ theo quy định vẫn được giũ nguyên lương.Theo Điều 112 của Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định về việc được nghỉ lễ của người lao động như sau:

   1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

 đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

   2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

tuy nhiên một số trường hợp các doanh nghiệp vẫn hoạt động vào lễ tết nếu không có người lao động sẽ không vận hành được. Nếu người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng được các yêu cầu của Điều 107 Luật Lao Động 2019 thì người sử dụng lao động vẫn được sử dụng người lao động:

  • Phải được sự đồng ý của người lao động mà ko được ép buộc hay đe doạ người lao động dựa trên sự tự nguyện.
  • Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;
  • Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp quy định khác.

2.Trường hợp đặc biệt.

Trong một số trường hợp đặc biệt quy định tại điều 108 Luật Lao Động 2019 :

Người lao động không được từ chối và người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm theo quy định tại Điều 107 của Luật Lao Động 2019:

  1. Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;
  2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

3.Các mức xử phạt:

Theo điều 18 Nghị định 12/2022 quy định về việc xử phạt vi phạm về quy định thời giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi:

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không bảo đảm cho người lao động nghỉ việc riêng hoặc nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật;

b) Không thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi tổ chức làm thêm giờ và nơi đặt trụ sở chính về việc tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ hằng năm hoặc nghỉ lễ, tết.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định của pháp luật;

b) Huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 108 của Bộ luật Lao động.

4. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: không đảm bảo cho người lao động nghỉ trong giờ làm việc hoặc nghỉ chuyển ca theo quy định của pháp luật; huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Vì vậy khi bị người sử dụng lao động, các doanh nghiệp ép buộc đi làm vào các ngày lễ thì người lao động có thể khiếu nại lên cấp trên, ban giám đốc công ty để được giải quyết nếu không được giải quyết người lao động có thể khiếu nại lên Chánh thanh tra lao động để được giải quyết theo Điều 39 Nghị định 24/2018.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LegalTech.