TĂNG GIÁ KHẨU TRANG VÔ LÝ SẼ BỊ XỬ PHẠT NẶNG

Từ cuối tháng 12/2019, khi dịch Covid 19 bùng nổ khẩu trang là một thứ thiết yếu bất ly thân khi ra đường. Tăng giá khẩu trang một cách vô lý nâng mức giá khẩu trang lên gấp 5, gấp 7, thậm chí gấp 10 lần gây sự hoang mang,bức xức cho người dân. Để ngăn chặn hành vi này nhà nước nắm tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán… trái pháp luật, góp phần bình ổn thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nhà nước đã đưa các hình thức xử phạt.

1.     Các mức xử phạt.

Theo Điều 17 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP khi tăng giá khẩu trang một cách bất hợp lý:

Hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường, lợi dụng chính sách của Nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường khác, lợi dụng chính sách của Nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý.

2.     Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Theo quy định Điều 42 Nghị định 109/2013/NĐ-CP; Khoản 11, Điều 1 Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP thì những người sau đây có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi liên quan đến niêm yết giá, định giá:

– Các chức danh thuộc lực lượng quản lý thị trường: Đội trưởng đội quản lý thị trường; Cục trưởng cục quản lý thị trường; Trưởng phòng chống buôn lậu, Trưởng phòng chống hàng giả, Trưởng phòng kiểm soát chất lượng hàng hóa thuộc Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương)

– Chánh Thanh tra Sở Tài chính;

– Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện;

– Thanh tra viên, Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ và các chức danh tương đương có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về giá thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ.

– Trưởng đoàn thanh tra liên ngành về giá;

– Chánh Thanh tra Bộ Tài chính.

* Riêng Chủ tịch UBND cấp xã chỉ được xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi về niêm yết giá quy định tại Điều 12, Nghị định 109/2013/NĐ-CP.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LegalTech.