TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN LOẠI HÌNH LƯU TRÚ HOMESTAY

Hiện nay, kinh doanh Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (gọi tắt là Homestay)  – Một loại hình lưu trú đang mang đến lợi nhuận cao cho nhiều người. Không chỉ các cá nhân tự kinh doanh mà nhiều doanh nghiệp cũng tham gia vào. Tuy nhiên, để kinh doanh tốt thì cần đáp ứng các điều kiện, yêu cầu theo quy định pháp luật, dưới đây trình tự thủ tục thực hiện loại hình lưu trú Homestay.

1. Khái niệm:

Theo khoản 6, Điều 48, Luật Du lịch 2017

Homestay là nơi sinh sống của người sở hữu nhà hoặc sử dụng hợp pháp trong thời gian cho thuê lưu trú du lịch, có trang thiết bị, tiện nghi cho khách du lịch thuê lưu trú.

2. Điều kiện kinh doanh Homestay:

Theo Điều 49, Luật Du lịch năm 2017

a. Đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật

 • Đăng ký kinh doanh Homestay bạn có thể lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp. Một số gợi ý cho loại hình kinh doanh homestay như sau: đăng ký hộ kinh doanh; đăng ký thành lập công ty: công ty cổ phần, công ty TNHH, công tuy hợp danh,..
 • Thủ tục xin được cấp giấy đăng ký kinh doanh Homestay thực hiện theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020.

b. Điều kiện cơ sở vật chất:

Theo Điều 27, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch (gọi tắt: Nghị định 168), Nghị định 142/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (gọi tắt: Nghị định 142).

 • Có khu vực lưu trú cho khách; có bếp, phòng tắm, phòng vệ sinh
 • Có giường, đệm hoặc chiếu; có chăn, gối, màn, khăn mặt, khăn tắm; thay bọc đệm hoặc chiếu; thay bọc chăn, bọc gối, khăn mặt, khăn tắm khi có khách mới.

c. Vệ sinh an toàn thực phẩm:

 • Khu vực bếp phải thông thoáng và đảm bảo vệ sinh.
 • Các trang thiết bị phục vụ phải đảm bảo chất lượng, vệ sinh.
 • Các khâu chế biến phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Nguyên vật liệu phải đảm bảo chất lượng và có nguồn gốc rõ ràng.

d. An ninh an toàn, phòng chống cháy nổ:

 • Phải có giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định.
 • Hộ gia đình phải đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn về phòng chống cháy nổ theo quy định; phải niêm yết đầy đủ biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn, nội quy, quy định về phòng cháy chữa cháy; trang bị các dụng cụ, phương tiện chữa cháy và các trang thiết bị sơ, cấp cứu theo quy định.

3. Khi đi vào hoạt động Homestay phải đảm bảo các điều kiện quy định:

Theo quy định tại Điều 49 của Luật Du lịch; Điều 27, Điều 29 của Nghị định 168; khoản 10, 11 của Điều 5 của Nghị định 142, cụ thể:

Trước khi đi vào hoạt động chậm nhất 15 ngày, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch Homestay có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi có cơ sở lưu trú du lịch về những nội dung sau:

 • Tên, loại hình, quy mô cơ sở lưu trú du lịch;
 • Địa chỉ cơ sở lưu trú du lịch, thông tin về người đại diện theo pháp luật;
 • Cam kết đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch quy định pháp luật.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LegalTech.