CẬP NHẬT ĐỊA CHỈ GIẤY PHÉP KINH DOANH DO THAY ĐỔI ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Theo Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 theo đó thành lập Thành phố Thủ Đức trên cơ sở nhật toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức. Do đó, các công ty có địa chỉ tại 03 Quận trên cần cập nhật lại thông tin địa chỉ công ty để phù hợp và đồng bộ với địa giới hành chính mới, thuận lợi trong việc giao dịch, liên hệ làm việc và thực hiện các thủ tục hành chính sau này. Vậy kể từ ngày 01/01/2021 thì các công ty tại Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức cần phải cập nhật thông tin địa chỉ trên 05 loại giấy tờ sau:

1. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ thủ tục khi Cập nhật giấy phép kinh doanh Thành phố Thủ Đức

 • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật địa chỉ thành phố Thủ Đức.(Phụ lục II-5 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021);
 • Biên bản họp đối với Công ty Cổ phần và công ty TNHH hai thành viên về việc thay đổi giấy phép kinh doanh thành phố Thủ Đức;
 • Quyết định Cập nhật địa chỉ Công ty khi Quận 9 Quận 2 Quận Thủ Đức lên thành phố Thủ Đức;
 • Văn bản uỷ quyền và chứng thực cá nhân nếu người nộp không phải đại diện pháp luật.

Thời gian xử lý hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

2. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ áp dụng đối với công ty có vốn nước ngoài)

Thành phần hồ sơ Cập nhật địa chỉ Công ty khi Quận 9 Quận 2 Quận Thủ Đức lên thành phố Thủ Đức

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư.

Thời gian xử lý hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

3. Thay đổi mẫu con dấu

Trường hợp công ty sử dụng dấu do cơ quan công an cấp thì cần thực hiện thủ tục trả con dấu tại cơ quan công an trước khi khắc dấu mới. Thành phần hồ sơ trả con dấu tại cơ quan công an:

 • Công văn trả dấu cho cơ quan công an;
 • Giấy giới thiệu nộp hồ sơ và nhận kết quả đối với thủ tục trả dấu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu cũ.

Doanh nghiệp cần lưu ý rằng, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 công ty sẽ không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu trước khi sử dụng với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

4. Điều chỉnh thông tin địa chỉ trên hóa đơn

Theo công văn hướng dẫn số 333/CTTPHCM-TTHT ngày 18/01/2021 về việc thay đổi thông tin trên hóa đơn của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh, kể từ ngày 07/02/2021 bộ máy hành chính Thành phố Thủ Đức chính thức hoạt động, các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn có thay đổi tên đơn vị hành chính chỉ cần chỉnh lại địa chỉ trên hóa đơn điện tử mà không cần gửi thông báo thay đổi thông tin đến cơ quan thuế. Cụ thể như sau:

 • Nếu công ty sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử thì chủ động cài đặt lại phần mềm thay đổi thông tin hóa đơn, chứng từ theo thông tin đơn vị hành chính mới.
 • Nếu sử dụng hóa đơn đặt in hoặc hóa đơn mua của cơ quan thuế thì doanh nghiệp gạch bỏ thông tin đơn vị hành chính cũ, đóng dấu tên thông tin đơn vị hành chính mới lên các hóa đơn in sẵn để tiếp tục sử dụng.

5. Điều chỉnh hồ sơ tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH)

Ngày 22/01/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quyết định thành lập Bảo hiểm xã hội TP. Thủ Đức trên cơ sở nhập Bảo hiểm xã hội quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Do vậy, công ty có địa chỉ trên địa bàn quận 2 cũng cần lưu ý điều chỉnh hồ sơ BHXH của công ty cho phù hợp để không ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của doanh nghiệp và người lao động.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LegalTech.