ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP.HCM

Để mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, tăng uy tín với khách hàng, các doanh nghiệp thường lựa chọn thành lập văn phòng đại diện, trong đó TP. HCM là thị trường sôi động nhất cho doanh nghiệp tiếp cận. Vậy điều kiện để thành lập văn phòng đại diện tại TP. HCM là gì? 

văn phòng đại diện tại TP.HCM

Muốn tiến hành đăng ký văn phòng đại diện, trước hết cần phải đáp ứng những điều kiện sau:

  • Có chức năng đại diện theo ủy quyền của công ty, không có chức năng kinh doanh.
  • Tên văn phòng đại diện phải được đặt theo đúng quy định của pháp luật, không được đặt trùng, gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký, không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, tên của tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp. Tên văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện.
  • Khi làm biển hiệu thì tên văn phòng đại diện phải được in hoa hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng việt của công ty mẹ. Quy đình này cũng được áp dụng với các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu, ấn phẩm do văn phòng đại diện phát hành.
  • Việc ký kết hợp đồng của văn phòng đại diện thì phải theo ủy quyền của doanh nghiệp và đóng dấu doanh nghiệp đó, văn phòng đại diện không có quyền tự nhân danh mình ký kết hợp đồng riêng.
  • Văn phòng đại diện phải có trụ sở và trụ sở tuân theo quy định của pháp luật.

Liên hệ LegalTech ngay để được tư vấn chi tiết và nhanh chóng về hồ sơ và thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại TP. HCM.