DOANH NGHIỆP KHAI THUẾ KHI THUÊ NHÀ CHO LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Thị trường lao động Việt Nam ngày càng mở rộng đồng nghĩa với việc thành phần lao động cũng đa dạng từ các cá nhân trong nước và người nước ngoài. Khi người nước ngoài đến Việt Nam lao động, vấn đề nhà ở chính là một trong những nhu cầu thiết yếu của họ. Vậy khi người nước ngoài thuê nhà ở tại Việt Nam trong quá trình lao động tại doanh nghiệp thì thuế khi thuê nhà được khấu trừ như thế nào, ai sẽ là người khai thuế? Để làm rõ những vấn đề trên, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Căn cứ pháp lý:

1. Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CPngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính;

2. Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế Giá trị gia tăng;

3. Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/ TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/ TT-BTCngày 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế;

4. Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;

5. Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài.

1. Doanh nghiệp kê khai thuế khi thuê nhà cho lao động là người nước ngoài

      Khi thuê nhà ở cho người nước ngoài là lao động tại doanh nghiệp Việt Nam, các khoản chi này sẽ được doanh nghiệp kê khai vào thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hay được khấu trừ vào thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào tùy thuộc vào hai trường hợp sau:

      Trường hợp 1: Doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người nước ngoài và có thỏa thuận chi trả tiền thuê nhà cho người lao động nước ngoài được tính vào tiền lương, tiền công

      – Đối với thuế TNDN, các khoản chi trong trường hợp này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại điểm b khoản 2.6 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC;

      –  Đối với thuế GTGT, các khoản tiền thuê của doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

       Trường hợp 2: Người nước ngoài được cử sang lao động tại Việt Nam theo hình thức cử chuyên gia nước ngoài sang làm việc và có thỏa thuận doanh nghiệp Việt Nam chi trả chi phí thuê nhà

       – Đối với thuế TNDN, các khoản chi trong trường hợp này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN  theo quy định tại điểm b khoản 2.6 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC;

      – Đối với thuế GTGT, khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do doanh nghiệp tại Việt Nam chi trả được khấu trừ theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

2. Doanh nghiệp khai thuế thay cho chủ nhà cho thuê

  • Điều kiện khai thuế thay

       Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 40/2021/TT-BCT, khi doanh nghiệp thuê nhà từ chủ nhà là cá nhân cho thuê, doanh nghiệp có thể khai thuế thay cho chủ nhà khi đáp ứng được các điều kiện sau:

       – Có hợp đồng thuê nhà giữa doanh nghiệp và chủ nhà (cá nhân);

       – Có thỏa thuận bên đi thuê là người nộp thuế.

  • Địa điểm nộp thuế

        Căn cứ khoản 2 Điều 16 Thông tư 40/2021/TT-BCT, doanh nghiệp khi khai thuế thay cho cá nhân nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay tức là Chi cục thuế quận/huyện nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

  • Mức thuế

       – Thuế môn bài: theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC, mức thu phí môn bài đối với cá nhân được quy định như sau:

        + Doanh thu trên 500 triệu/năm: 1.000.000 đồng/năm.

        + Doanh thu trên 300 triệu đến 500 triệu/năm: 500.000 đồng/năm.

        + Doanh thu trên 100 triệu đến 300 triệu/năm: 300.000 đồng/năm.

       – Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế GTGT

       + Theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC, đối với các cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ một trăm triệu đồng trở xuống thì không phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN.

       + Theo Phụ lục I Thông tư 40/2021/TT-BCT, đối với các cá nhân có tài sản cho thuê nếu tổng số tiền cho thuê trong 1 năm từ 100 triệu đồng trở lên thì áp dụng mức thuế như sau:

  • Mức thuế suất thuế VAT: 5%
  • Mức thuế suất thuế TNCN: 5%

 

Trên đây là những thông tin liên quan đến việc doanh nghiệp khai thuế khi thuê nhà cho lao động là người nước ngoài. Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn