TIẾP TỤC ÁP DỤNG MỨC THUẾ SUẤT VAT 8% TRONG NĂM 2023 ?

Năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội có đề ra quy định về chính sách miễn, giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ. Tuy nhiên, Điều khoản này được quy định có hiệu lực từ ngày 01/02/2022 đến ngày 31/12/2022. Vậy, trong năm 2023, các nhóm hàng hóa, dịch vụ nêu trên có còn được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 8% nữa không? Để tìm hiểu thông tin về vấn đề trên hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết sau đây.

Căn cứ pháp lý:

1. Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 sửa đổi bổ sung 2013;

2. Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội;

3. Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội;

4. Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

1. Vẫn giữ mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% trong năm 2023 ?

      Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP, việc giảm thuế giá trị gia tăng xuống còn 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% trừ các nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

      – Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất.

      – Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

      – Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin.

       Việc giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ trên được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

       Căn cứ Điều 3 Nghị định 15/2022/NĐ-CP, hiệu lực của Điều khoản về giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ theo quy định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

        Từ hai quy định trên có thể thấy rằng, việc giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng cho các nhóm hàng hóa, dịch vụ theo quy định chỉ được áp dụng trong khoảng thời gian được quy định đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Vì vậy, nếu không có sự điều chỉnh, quyết định nào từ cơ quan có thẩm quyền về việc gia hạn mức thuế suất 8% thì năm 2023 sẽ không thể tiếp tục áp dụng mức thuế suất 8% cho các nhóm hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

2. Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng năm 2023

       Hiệu lực áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% chỉ có hiệu lực đến cuối năm 2022 nên trong năm 2023, nếu không có sự điều chỉnh, gia hạn hay quyết định nào được ban hành từ cơ quan có thẩm quyền thì các nhóm hàng hóa, dịch vụ theo quy định sẽ không tiếp tục được áp dụng mức thuế suất 8%. Việc không thể tiếp tục áp dụng mức thuế suất miễn, giảm theo Nghị quyết 43/2022/QH15 nêu trên dẫn đến các nhóm hàng hóa, dịch vụ này sẽ phải quay về áp dụng mức thuế suất 10% như thời gian trước khi được giảm.

        Theo quy định tại Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 sửa đổi bổ sung 2013 và Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% áp dụng cho các hàng hóa, dịch vụ không thuộc nhóm áp dụng mức thuế suất 0% và 5%. Vì vậy, nếu như không có sự điều chỉnh, quyết định nào được ban hành thì bắt đầu năm 2023 mức thuế suất thuế giá trị gia tăng vẫn áp dụng theo 3 mức là 0%, 5%, 10% và mức thuế suất 8% không còn được áp dụng.

 

Trên đây là những thông tin liên quan đến việc còn tiếp tục áp dụng mức VAT 8% trong năm 2023 hay không? Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn