DOANH NGHIỆP XÃ HỘI

1. “Doanh nghiệp xã hội” là gì?

Doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo các loại hình mà Luật doanh nghiệp quy định với các mục tiêu và mục đích giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì các lợi ích cộng đồng như: giải quyết về ô nhiễm môi trường, giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,…. Nhưng doanh nghiệp phải đảm bảo phải sử dụng 51% tổng lợi nhuận sau thuế hàng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký.

2. Điều kiện để thành lập “Doanh nghiệp xã hội”.

a) Điều kiện về chủ thể thành lập doanh nghiệp:

 • Tổ chức có tư cách pháp nhân.
 • Cá nhân từ đủ 18 tuổi; có đầy đủ năng lữ hành vi dân sự;
 • Không thuộc trường hợp các tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020.

b) Điều kiện về vốn điều lệ

 • Tùy theo ngành nghề và quy mô kinh doanh, doanh nghiệp có thể đăng ký mức vốn điều lệ phù hợp với khả năng tài chính của mình.
 • Doanh nghiệp phải đảm bảo góp vốn đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.
 • Trường hợp sau 90 ngày kể từ thời điểm cam kết góp vốn, khi không đủ số vốn thực góp, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục giảm vốn điều lệ.

c) Điều kiện về ngành nghề kinh doanh:

 • Doanh nghiệp được quyền đăng ký kinh doanh những ngành, ngề mà pháp luật không cấm, nhưng các ngành nghề đó phải nằm trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam.
 • Đối với những ngành, nghề có điều kiện thì doanh nghiệp phải đảm bảo đáp ứng điều kiện của từng nành nghề theo quy định của pháp luật.

d) Điều kiện về tên của doanh nghiệp xã hội:

Theo Điều 37 Luật doanh nghiệp 2020, tên của doanh nghiệp xã hội phải đảm bảo hai thành tố: loại hình doanh nghiệp và tên riêng;

 • Có thể bổ sung cụm từ “xã hội” vào tên riêng doanh nghiệp.
 • Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
 • Không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 38 Luật doanh nghiệp 2020.

e) Điều kiện về trụ sở chính:

 • Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
 • Không đặt trụ sở doanh nghiệp tại địa chỉ là căn hộ chung cư (trừ căn hộ chung cư có chức năng thương mại) hoặc nhà tập thể.

3. Thủ tục thành lập “Doanh nghiệp xã hội”.

Bước 1: Đặt tên doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp

Phải có 2 yếu tố quan trọng là bao gồm loại hình doanh nghiệp và tên riêng ( có thể bao gồm cụm từ xã hội”).

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp xã hội

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Bước 4: Khắc con dấu doanh nghiệp.

4. Hồ sơ thành lập “Doanh nghiệp xã hội”

Hồ sơ thành lập Doanh nghiệp xã hội được thực hiện theo quy định tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp. Kèm theo hồ sơ thành lập doanh nghiệp cần phải có Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường do những người sau đây ký:

 • Đối với doanh nghiệp tư nhân: chủ doanh nghiệp tư nhân
 • Đối với công ty hợp danh: các thành viên hợp danh;
 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn: các thành viên là cá nhân; người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức;
 • Đối với công ty cổ phần: cổ đông sáng lập là cá nhân, cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập; người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LegalTech.