PHÍ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ, ĐẤT

PHÍ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ, ĐẤT

Phí công chứng hợp đồng mua bán nhà, đất được quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC. Theo đó:

  1. Mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng trên đất được tính trên tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền với đất, giá trị nhà ở, công trình xây dựng trên đất.
  2. Mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được tính trên giá trị quyền sử dụng đất.
Phí công chứng hợp đồng mua bán nhà, đất

Mức thu cụ thể như sau:

STT

Giá trị hợp đồng

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1 Dưới 50 triệu đồng 50 nghìn
2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100 nghìn
3 Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng 0,1% giá trị hợp đồng
4 Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị hợp đồng vượt quá 01 tỷ đồng
5 Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị hợp đồng vượt quá 03 tỷ đồng
6 Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị hợp đồng vượt quá 05 tỷ đồng
7 Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị hợp đồng vượt quá 10 tỷ đồng.
8 Trên 100 tỷ đồng 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị hợp đồng vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

 

>> Xem thêm: Dịch vụ công chứng trực tuyến

Lưu ý:

Đối với các hợp đồng về quyền sử dụng đất có giá quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giá trị quyền sử dụng đất tính phí công chứng được xác định theo thoả thuận của các bên trong hợp đồng đó; trường hợp giá đất do các bên thoả thuận thấp hơn mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định áp dụng tại thời điểm công chứng thì giá trị tính phí công chứng tính như sau:

Giá trị quyền sử dụng đất tính phí công chứng =   Diện tích đất ghi trong hợp đồng x Giá đất do Nhà nước quy định

Ví dụ: A và B thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất diện tích là 200m2, với giá 2 tỷ đồng. Bảng giá đất theo quy định Nhà nước là 20 triệu đồng/m2. Như vậy, giá trị tính phí công chứng được tính như sau:

Giá trị chuyển nhượng tính phí công chứng = 200m2 x 20 triệu đồng = 4 tỷ.

Phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng = 2,2 triệu + (0.05% x 1 tỷ) = 2,7 triệu đồng

 

Để tìm hiểu thêm về mức thu phí công chứng, vui lòng liên hệ.