QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XIN CẤP GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU 2022

cấp giấy phép phân phối rượu

Các doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động phân phối rượu thì phải xin cấp Giấy phép phân phối rượu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy điều kiện để được phép phân phối rượu là gì? Hồ sơ, thủ tục để xin cấp Giấy phép phân phối rượu? Để giải đáp các thắc mắc trên, LegalTech xin giới thiệu bài viết: “Quy định về việc xin cấp giấy phép phân phối rượu 2022″ để bạn đọc tham khảo.

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2017 về kinh doanh rượu;

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

1. Điều kiện để được phép phân phối rượu

Căn cứ tại Điều 11 của Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 16, khoản 3 Điều 17 Nghị định 17/2020/NĐ-CP, điều kiện phân phối rượu như sau:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính); tại mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán buôn rượu;

– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.

 2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu

Căn cứ Điều 21 của Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 16 Điều 16, khoản 7 Điều 17 Nghị định 17/2020/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu (01 bộ) bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

– Tài liệu về hệ thống phân phối rượu;

– Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu.

3. Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy phép phân phối rượu

Căn cứ khoản 2 Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp giấy phép phân phối rượu, như sau:

– Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Bộ Công thương.

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

4. Thời hạn của Giấy phép phân phối rượu

Theo điểm b khoản 2 Điều 28 của Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 20 Điều 16 của Nghị định 17/2020/NĐ-CP, thời hạn của Giấy phép phân phối rượu là 05 năm. Khi hết thời hạn 05 năm, thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép là 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, và thủ tục cấp lại như quy định đối với trường hợp cấp mới.

 

Trên đây là những thông tin liên quan đến xin cấp Giấy phép phân phối rượu. Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ thông tin sau:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127 (Ms. Thuan)

Email: info@legaltech.vn