Thu hộ, chi hộ – Những điều cần biết

thu-ho-chi-ho-nhung-dieu-can-biet

THU HỘ, CHI HỘ – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Thu hộ, chi hộ là 1 vấn đề không còn xa lạ với nhiều doanh nghiệp. Tùy vào nhu cầu, tình hình hoạt động mà doanh nghiệp có nhiều khoản thu hộ, chi hộ cho khách hàng. Vậy khi thực hiện thu hộ, chi hộ, doanh nghiệp cần lưu ý những gì?

1, Những trường hợp thu hộ, chi hộ

Thu hộ, chi hộ là việc doanh nghiệp đứng ra để thu tiền / chi tiền thay cho 1 tổ chức, cá nhân nào đó và khoản tiền đó không hề liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc thực hiện thu hộ, chi hộ cần được thể hiện trên 1 văn bản cụ thể như hợp đồng ủy quyền, văn bản ủy quyền…. Đây là cơ sử để xác minh cho việc thu hộ, chi hộ cũng như thuận tiện cho quá trình giải trình sau này (nếu có).

2, Thu hộ, chi hộ có phải xuất hóa đơn không?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC thì người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Những điểm doanh nghiệp cần biết khi thực hiện thu hộ, chi hộ

Tham khảo Công văn 2519/CT-TTHT, ngày 24/3/2016

Trường hợp Công ty ký hợp đồng làm đại lý cho các hãng tàu nước ngoài có thực hiện thu hộ cho chủ tàu khoản tiền cước vận tải quốc tế từ khách hàng, thì khi thu tiền cước vận tải quốc tế (từ Việt Nam đi nước ngoài), Công ty lập hóa đơn GTGT áp dụng thuế suất 0%, khi thanh toán lại tiền cước thu hộ cho các hãng tàu nước ngoài, Công ty khấu trừ và nộp thuế nhà thầu (thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 2% trên toàn bộ cước vận tải thu hộ) thay cho hãng tàu nước ngoài, hóa đơn GTGT thu cước vận tải quốc tế xuất cho khách hàng của hãng tàu, Công ty không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Trường hợp Công ty có chi trả hộ cho các hãng tàu các khoản phí, lệ phí hàng hải, hoa tiêu phát sinh trong quá trình tàu ghé các cảng Việt Nam, các chứng từ biên lai phí, lệ phí mang tên chủ tàu, Công ty chỉ là đơn vị thanh toán hộ cho các hãng tàu thì khi thu lại tiền chi hộ từ hãng tài. Công ty lập chứng từ thu, không lập hóa đơn GTGT.

 

Tham khảo Công văn 8999/CT-TTHT, ngày 23/10/2014.

Trường hợp Công ty theo trình bày có ký hợp đồng nhận thu hộ, chi hộ với khách hàng Công ty sẽ thay khách hàng chi trả các khoản thu phí như: chi phí dịch thuật, thuê nhà…. (cho khách hàng trong nước_; chi phí vé máy bay, thuê phòng… (cho khách hàng nước ngoài); chi lương, thuế TNCN cho nhân viên nước ngoài thì khi chi trả các khoản chi phí nêu trên, các nhà cung cấp phải lập hóa đơn ghi tên, mã số thuế khách hàng, Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn mang tên khách hàng. Khi thu lại số tiền chi hộ, Công ty không phải lập hóa đơn, chỉ lập chứng từ thu theo quy định. Trước hợp trước đây các nhà cung cấp đã lập hóa đơn ghi tên, mã số thuế của Công ty, thì Công ty đề nghị nhà cung cấp thu hồi hóa đơn đã lập để lập lại hóa đơn mang tên khách hàng thuê Công ty chi hộ. Trường hợp Công ty và khách hàng không thực hiện thu hồi hóa đơn đã lập thì khi thu lại tiền Công ty phải lập hóa đơn GTGT tính thuế GTGT (thuế suất 10%) theo quy định”.

 

Do đó:

  • Trong trường hợp thu hộ: doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT, khi trả tiền thu hộ cho bên nhờ thu thì doanh nghiệp lập phiếu chi.
  • Trong trường hợp chi hộ: doanh nghiệp không phải lập hóa đơn GTGT khi chi hộ và thu lại tiền chi hộ. Khi chi hộ, doanh nghiệp lập phiếu chi. Khi thu lại tiền chi hộ từ bên hờ chi, doanh ghiệp lập chứng từ thu tiền.

Lưu ý: Đối với khoản chi hộ mà hóa đơn mang tên công ty chi hộ thì khi thu lại tiền chi hộ, doanh nghiệp phải xuất hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT (thuế suất tương ứng với thuế suất của hàng hóa, dịch vụ đó).

 

3, Khoản thu hộ, chi hộ có phải kê khai, tính nộp thuế GTGT?

Căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

  1. Các trường hợp khác:

….

d, Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh”

Do đó, đối với các khoản thu hộ, chi hộ doanh nghiệp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

 

KẾT LUẬN:

Khi doanh nghiệp phát sinh các khoản thu hộ, chi hộ theo ủy quyền hoặc theo hợp đồng thu hộ, chi hộ giữa 2 bên thì:

  • Doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT khi thu hộ, nhưng khoản thu này không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT vì không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp lập phiếu chi khi trả tiền thu hộ.
  • Doanh nghiệp không phải lập hóa đơn GTGT khi chi hộ và thu lại tiền chi hộ. Những chi phí chi hộ này không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công tt nên công ty không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Trường hợp khoản chi hộ mà hóa đơn mang tên công ty chi hộ thì khi thu lại tiền chi hộ phải xuất hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ.