THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU NĂM 2022

cấp Giấy phép bán buôn rượu

Các doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động bán buôn rượu thì phải xin cấp Giấy phép bán buôn rượu. Vậy điều kiện để được phép bán buôn rượu là gì? Hồ sơ, thủ tục để xin cấp Giấy phép bán buôn rượu là như thế nào? Để giải đáp các thắc mắc trên, LegalTech xin giới thiệu bài viết: “Thủ tục xin cấp Giấy phép bán buôn rượu năm 2022” để bạn đọc tham khảo.

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2017 về kinh doanh rượu;

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

1. Điều kiện để được phép bán buôn rượu

Căn cứ tại Điều 12 của Nghị định 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 16, khoản 4 Điều 17 Nghị định 17/2020/NĐ-CP), điều kiện để được phép bán buôn rượu như sau:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với ít nhất 01 thương nhân bán lẻ rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán lẻ rượu.

– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu

Căn cứ Điều 22 của Nghị định 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 17 Điều 16, khoản 8 Điều 17 Nghị định 17/2020/NĐ-CP), hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

– Tài liệu về hệ thống bán buôn rượu gồm một trong hai loại sau:

+ Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn rượu kèm bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn rượu.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.

– Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

+ Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác.

+ Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.

3. Thủ tục xin cấp Giấy phép bán buôn rượu

Căn cứ khoản 2 Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, thủ tục xin cấp giấy phép bán buôn rượu như sau:

Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Sở Công thương.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

4. Thời hạn của Giấy phép bán buôn rượu

Theo điểm b khoản 2 Điều 28 của Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 20 Điều 16 của Nghị định 17/2020/NĐ-CP, thời hạn của Giấy phép bán buôn rượu là 05 năm. Khi hết thời hạn 05 năm, thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép là 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, và thủ tục cấp lại như quy định đối với trường hợp cấp mới.

Trên đây là những thông tin liên quan đến xin cấp Giấy phép bán buôn rượu. Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ thông tin sau:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127 (Ms. Thuan)

Email: info@legaltech.vn