XÂY DỰNG KHÔNG PHÉP KHÔNG BỊ PHÁ DỠ

Căn cứ khoản 2 và khoản 3 Điều 79 Nghị định 139/2017/NĐ-CP, khi xây dựng không có giấy phép xây dựng nhưng thuộc trường hợp phải có giấy phép hoặc trường hợp xây dựng không đúng nội dung giấy phép xây dựng sẽ không bị phá dỡ nếu đáp ứng đủ các điều kiện. Điều kiện để nhà ở xây dựng không phép không bị phá dỡ được quy định như sau.

Điều kiện để nhà ở xây dựng không phép không bị phá dỡ

Hành vi xây dựng nhà ở vi phạm

– Công trình xây dựng theo quy định của pháp luật phải có giấy phép xây dựng mà không có giấy phép xây dựng.

– Công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Công trình xây dựng sai thiết kế được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; sai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với công trình xây dựng được miễn giấy phép xây dựng).

– Hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo.

– Tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới.

– Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

– Xây dựng công trình sai thiết kế được phê duyệt hoặc sai quy hoạch xây dựng hoặc thiết kế đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với công trình xây dựng được miễn giấy phép xây dựng.

– Hành vi xây dựng không phép, xây dựng sai phép, xây dựng sai thiết kế được phê duyệt theo quy định của Nghị định 23/2009/NĐ-CP mà đã ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ, nhưng đến ngày 30/11/2013 vẫn chưa thực hiện.

Điều kiện nhà ở xây dựng không bị phá dỡ

Điều kiện cần: Gồm 06 điều kiện.

– Điều kiện 1: Hành vi vi phạm xảy ra từ ngày 04/01/2008 và đã kết thúc trước ngày 15/01/2018 nhưng sau ngày 15/01/2018 mới được người có thẩm quyền phát hiện hoặc đã được phát hiện trước ngày 15/01/2018 và đã có một trong các văn bản sau đây: Biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc quyết định áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả.

– Điều kiện 2: Không vi phạm chỉ giới xây dựng.

– Điều kiện 3: Không ảnh hưởng các công trình lân cận.

– Điều kiện 4: Không có tranh chấp.

– Điều kiện 5: Xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp;

– Điều kiện 6: Nay phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều kiện đủ: Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng sau khi chủ đầu tư đã nộp phạt.

Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính thì còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được bằng:

– 40% giá trị phần xây dựng sai phép, không phép đối với công trình là nhà ở riêng lẻ.

– 50% giá trị phần xây dựng sai phép, không phép, sai thiết kế được phê duyệt hoặc sai quy hoạch xây dựng hoặc thiết kế đô thị được duyệt đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng hoặc công trình chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình.

Tìm hiểu thêm về nội dung Xây dựng không phép không bị phá dỡ, vui lòng liên hệ.