LƯU Ý KHI CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ĐẤT

Theo Luật Công chứng năm 2014, trong một số trường hợp, các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở bắt buộc phải công chứng. Đây là căn cứ nhằm xác minh và giải quyết khi có tranh chấp xảy ra, góp phần hạn chế các giao dịch nhà đất ảo. Vì vậy, các bên trong giao dịch mua bán nhà đất cần biết những lưu ý khi công chứng hợp đồng mua bán nhà đất, cụ thể như sau:

Lưu ý khi công chứng hợp đồng mua bán nhà đất

Các trường hợp bắt buộc công chứng trong mua bán nhà đất:

Theo điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013, có 03 loại hợp đồng liên quan đến nhà đất phải được công chứng hoặc chứng thực, bao gồm:

– Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng nhà, đất.

– Các văn bản về thừa kế quyền sử dụng nhà, đất.

– Các hợp đồng giao dịch mua bán nhà, đất liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng nhà, đất.

Các trường hợp không bắt buộc công chứng trong mua bán nhà đất:

Việc công chứng mua bán nhà đất không phải là bắt buộc trong mọi trường hợp. Theo điểm b khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013, vẫn có một số loại hợp đồng, giao dịch thực hiện quyền của người sử dụng đất mà không bắt buộc phải công chứng, chứng thực:

– Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp;

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà một hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản.

Trong các trường hợp này, việc công chứng hoặc chứng thực các hợp đồng, giao dịch sẽ theo yêu cầu của các bên.

Hồ sơ công chứng hợp đồng mua bán nhà đất:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Công chứng năm 2014, để thực hiện thủ tục công chứng cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau:

– Phiếu yêu cầu công chứng (gồm thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ).

– Dự thảo hợp đồng, giao dịch;

– Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng;

– Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;

– Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.

Được quyền lựa chọn công chứng hoặc chứng thực

Người dân được quyền lựa chọn giữa hai hình thức công chứng và chứng thực khi thực hiện giao dịch nhà đất.

Theo đó, việc công chứng hoặc chứng thực giấy tờ liên quan đến nhà, đất được thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở trên địa bàn cấp tỉnh nơi có đất hoặc tại UBND cấp xã nơi có đất.

Trình tự công chứng hợp đồng mua bán nhà, đất

– Các bên cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm giấy tờ nhân thân, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản, … Các bên xuất trình các giấy tờ trên cho công chứng viên và trình bày những nội dung như các bên đã thỏa thuận.

– Trường hợp người yêu cầu công chứng đã tự soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất thì công chứng viên để kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của văn bản đó. Nếu văn bản đạt yêu cầu, công chứng viên sẽ hướng dẫn các bên ký. Nếu không đạt yêu cầu, công chứng viên bổ sung, sửa đổi và hẹn các bên thời gian ký văn bản.

– Trường hợp người yêu cầu công chứng chưa soạn thảo hợp đồng, công chứng viên sẽ soạn thảo văn bản này và hẹn thời gian ký.

– Khi đã có hợp đồng, nếu đồng ý với nội dung thì 2 bên mua và bán sẽ ký vào văn bản trước mặt Công chứng viên. Người yêu cầu công chứng nộp lệ phí và hợp đồng mua bán nhà đất sẽ được đóng dấu của cơ quan Công chứng.

Để biết thêm thông tin về Lưu ý khi công chứng hợp đồng mua bán nhà đất, vui lòng liên hệ.