THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Thủ tục thành lập công ty cổ phần là một vấn đề mà nhiều người quan tâm. Vì hiện nay, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp rất phổ biến.

Thành lập công ty cổ phần

>> Xem thêm: Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

  1. Thành phần hồ sơ: (Điều 23 Nghị định 01/2021)

STT Thành phần hồ sơ Ghi chú
1 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2 Điều lệ công ty.
3 Danh sách cổ đông sáng lập.
4 Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có).
5 Bản sao giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật.
6 Bản sao giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập.
7 Bản sao giấy tờ pháp lý của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. (nếu có). Cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
8 Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

 

  1. Thủ tục thực hiện đăng ký thành lập:

Trình tự thực hiện

Mô tả

1.      Số lượng hồ sơ 01 bộ.
2.      Nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
3.      Thời gian 05-07 ngày làm việc.
4.      Lệ phí 100,000 VNĐ/ Giấy phép.
5.      Trình tự Bước 1: Làm bộ hồ sơ thành lập công ty cổ phần như đã nêu ở trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp: (Điều 32 Nghị định 01/2021)

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số:

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 43 Nghị định 01/2021.

Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 43 Nghị định 01/2021.

Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ.

Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và đầu tư.

 

 Để tìm hiểu thêm về công ty cổ phần, vui lòng liên hệ.