Trường hợp lao động nữ nhận thêm tiền khi nuôi con nhỏ

Trường hợp lao động nữ được nhận thêm tiền nuôi con nhỏ

TRƯỜNG HỢP LAO ĐỘNG NỮ ĐƯỢC NHẬN THÊM TIỀN KHI NUÔI CON NHỎ

Một lao động nữ không chỉ có quyền được lao động, làm việc để tạo ra thu nhập mà còn được quyền thực hiện thiên chức của một người mẹ. Những nhà làm luật đã có các quy định nhằm tạo điều kiện về tài chính cho lao động nữ được thực hiện quyền trên. Những trường hợp dưới đây, lao động nữ sẽ nhận thêm tiền khi nuôi con nhỏ.

CCPL: Nghị định 145/2020/NĐ-CP, Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định 33/2021/QĐ-TT

1. Làm đủ thời gian và nuôi con dưới 1 tuổi

Căn cứ theo khoản 4 Điều 80 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về chế độ nghỉ dành cho lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi:

  • Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi có quyền được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

  • Trường hợp lao động nữ có nhu cầu nghỉ linh hoạt hơn so với quy định tại điểm a khoản này thì người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để được bố trí nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ;

  • Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định tại điểm a khoản này, người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ.

Như vậy, chế độ nghỉ dành cho lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi sẽ bao gồm:

Được quyền nghỉ 01 tiếng/ngày tính vào thời gian làm việc và được nhận đủ lương của ngày làm việc đó. Thời gian nghỉ này được sắp xếp linh hoạt căn cứ vào thỏa thuận giữa người lao động và doanh nghiệp.

Trong trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và muốn làm đủ thời gian với sự đồng ý của doanh nghiệp, người lao động nuôi con dưới 01 tuổi sẽ được trả thêm tiền lương của ngày làm việc đó. Số tiền được nhận thêm tính bằng tiền lương của ngày làm việc bình thường tương ứng với thời gian 60 phút đáng lẽ được nghỉ nhưng vẫn làm việc.

Ví dụ: Người lao động được trả lương 240.000 đồng cho 08 giờ làm việc/ngày ( tức 30.000 đồng/giờ). Khi nuôi con dưới 12 tháng tuổi mà không cần nghỉ, mỗi ngày làm việc, người lao động sẽ nhận được:

Tiền lương = 30.000 đồng x 8 giờ + 30.000 đồng/giờ x 1 giờ = 2700.000 đồng.

2. Nuôi con dưới 06 tuổi mà ngừng việc hay thất nghiệp do Covid

Điểm a khoản 7 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP quy định:

Người lao động tại điểm 4, 5, 6 Mục II đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha.

Như vậy, những người lao động thuộc diện nhận hỗ trợ do bị tạm hoãn hợp đồng, cho nghỉ không lương, bị ngưng việc, chấm dứt hợp đồng lao động do dịch bệnh Covid-19 từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo Nghị quyết 68 còn được nhận thêm 01 triệu đồng/trẻ nếu đang nuôi con dưới 06 tuổi.

Ngoài ra, theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg được sửa đổi bởi Quyết định 33/2021/QĐ-TTg, thủ tục để nhận số tiền này sẽ do doanh nghiệp nơi người lao động đang làm việc thực hiện. Sau đó, tiền sẽ được trả về cho doanh nghiệp để trao đến tay người lao động.

Riêng trường hợp người lao động đã nghỉ việc phải tự mình thực hiện thủ tục hưởng. Người lao động có thể nộp hồ sơ giấy tại Trung tâm Dịch vụ việc làm hoặc làm thủ tục nhận hỗ trợ Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hạn cuối để doanh nghiệp và người lao động nộp hồ sơ nhận tiền hỗ trợ là ngày 31/01/2022.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LegalTech.