ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE

ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE DO NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI CẤP

  1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

– Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị đổi Giấy phép lái xe đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.

b) Giải quyết thủ tục:

– Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải kiểm tra hồ sơ khi tiếp nhận; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định, phải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi cho cá nhân trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

– Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí cấp giấy phép lái xe khi được tiếp nhận hồ sơ theo quy định; khi nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến phải hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí cấp giấy phép lái xe thông qua chức năng thanh toán của hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo quy định và nộp phí sử dụng dịch vụ khác theo nhu cầu của cá nhân;

– Khi đến nộp hồ sơ, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép lái xe và xuất trình bản chính các hồ sơ để đối chiếu, trừ các bản chính đã gửi;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải thực hiện việc đổi giấy phép lái xe; trường hợp không đổi giấy phép lái xe thì phải trả lời và nêu rõ lý do;

– Khi đổi GPLX, cơ quan cấp GPLX lưu trữ hồ sơ đổi giấy phép lái xe (bản chính)trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp; cắt góc giấy phép lái xe cũ, giao cho người lái xe bảo quản (trừ trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến).

  1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

– GPLX bằng giấy bìa đang lưu hành còn thời hạn sử dụng được đổi sang giấy GPLX bằng vật liệu PET.

– Người có GPLX có thời hạn thực hiện việc đổi GPLX trước khi hết thời hạn sử dụng; GPLX bị hỏng còn thời hạn sử dụng.

– Người có GPLX hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ được đổi GPLX từ hạng D trở xuống.

– Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên GPLX có sai lệch so với năm sinh, họ, tên, tên đệm trên giấy chứng minh nhân dân.

–  GPLX có số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn in trên giấy phép lái xe trùng với số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn trong hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe (Giấy phép lái xe hợp lệ).

Để tìm hiểu thêm về Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp, vui lòng liên hệ.