GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THÔNG QUA TRỌNG TÀI

giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

Hiện trạng việc lựa chọn giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài:

Theo Báo cáo PCI năm 2016 và 2017, qua kết quả khảo sát ý kiến của các doanh nghiệp Việt Nam liên quan tới việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Việt Nam, có thể thấy một xu thế mới trong lựa chọn của doanh nghiệp. Đó là các doanh nghiệp đang có xu hướng giảm lựa chọn sử dụng Tòa án để giải quyết các tranh chấp của mình, thay vào đó là sử dụng các phương thức thay thế khác. Trong đó, lựa chọn phổ biến nhất hiện nay là bằng trọng tài thương mại. Tố tụng trọng tài là một thủ tục hết sức mềm dẻo và linh hoạt. Các thủ tục đơn giản, thuận tiện, đảm bảo thời cơ kinh doanh của các bên tranh chấp. Vậy quy trình giải quyết tranh cấp thông qua trọng tài cụ thể như thế nào và có thực sự hữu ích hơn cho doanh nghiệp so với giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án?

 

Để được tư vấn chi tiết về thủ tục tố tụng thông qua trọng tài, vui lòng liên hệ.

 

>> Xem thêm: Mẫu Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa